– Det ble et kort opphold før boplikten kalte meg hjem

Ragnhild Myre (27) er et ukjent navn som troner topplisten for Sigdal i 2018.