Ekstrem endring: 60 prosent kutt i rovdyrdrap

KJØRER SAUENE TIL FJELLS: Flere i vårt distrikt velger å kjøre sauene sine til beiteområder på fjellet.

KJØRER SAUENE TIL FJELLS: Flere i vårt distrikt velger å kjøre sauene sine til beiteområder på fjellet. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

På sju år har antall søknader om rovdyrtap av sau gått ned med 60 prosent, viser tall fra Fylkesmannen.

DEL

– Det er sikkert rovdyr i Holleia, men vi har ingen innmeldte tap som følge av rovdyr i sommer, sier Espen Krogstad, leder for Holleia Beitelag.

LES OGSÅ: Bjørn i Skuterudåsen

Et «normalår»

Han betegner 2017-sesongen som et «normalår».

— Vi har også i år hatt tap av lam, men ingen av disse er stadfestet som rovdyrtap. For da må vi finne kadaveret for å innrapportere at det skyldes rovdyr, sier han.

Økt tilsyn – fryktet ulven

Espen Krogstad vil ikke ha noen formening om at det er færre gauper i Holleia.

Han mener at økt tilsyn i starten av beitesesongen i sommer kan være en årsak til null innrapporterte sauetap.

– Vi forsterket tilsynet etter at det kom melding om at folk hadde sett ulv på Sokna og Veme, sier Krogstad.

Mistet fem av 80 lam

Kristian Skretteberg på Sysle driver også med sau og bruker Holleia som beiteområde. Han hadde heller ikke noe rovdyrtap i sommer.

– Av over 80 lam som jeg slapp på Holleia i sommer, mistet jeg fem, sier han.

Tall fra Fylkesmannen

Fylkesmannen i Buskerud har mottatt 53 søknader om erstatning for sau drept av fredet rovvilt i 2017. Og det er for 14 av 21 av fylkets kommuner. Samlet erstatningskrav er for 1.054 sauer. Det er omtrent samme omfang som i fjor, med en liten økning på fire prosent.

Siden 2010 er søknadsomfanget redusert med 60 prosent, viser tallene. Kravet i forbindelse med gaupeangrep er noe høyere enn i fjor, mens antall sau og lam søkt erstattet som tap til kongeørn er markert lavere. Det er ikke fremmet krav om erstatning for tap til brunbjørn.

Flest erstatningskrav er fremmet fra kommunene Øvre Eiker, Nes, Modum og Lier. Og antall sau som søkes erstattet, er på samme nivå i disse kommunene.

Et viktig grunnlag i vurderingen av søknadene er kadaverundersøkelsene utført av Statens naturoppsyn.

Her er tapet størst

Øvre Eiker: 2 søknader – 10 søyer og 31 lam.

Modum: 8 søknader – 59 søyer og 139 lam.

Sigdal: 2 søknader – null søyer og 14 lam.

Krødsherad: 2 søknader – null søyer og 32 lam.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken