«Glemt» gullaldermaler malte i Sigdal og Krødsherad

Maleren Jacob Gløersen var kompis med Skredsvig og Kittelsen og stor i sin tid. Han malte motiver både i Sigdal og Krødsherad. I dag er han lite kjent.