– Frivillighet blir viktig fremover

Sigdals ordfører Tine Norman vil sette frivilligheten i system og samle frivillige krefter i en «pool».