Vurderer å gå ut av Buskerudmuseet

Sigdal kommune skal undersøke om det er mulig å trekke kunstnerhjemmene og Sigdal Museum ut av Buskerudmuseet.