Elgku sjekkes for skrantesjuke – Helt krise hvis det er den alvorlige smitten

Både Veterinærinstituttet og Mattilsynet analyserer prøver etter mistanke om skrantesjuke på ei elgku funnet i Sigdal.