Ungdommene på Sevalstunet utløser brannalarmer uten grunn

Nå får alle 500 kroner mer i lommepenger i måneden for å la være.