Næringsrådet gir ikke opp tog – regner på alternativ løsning

Ledige togsett i Voss er håpet Ole Brunes og Modum næringsråd lever på, etter ministerens nei til lokaltrafikk de neste ti årene.