Krever revurdering av kostnadene med ny rv. 35

Artikkelen er over 1 år gammel

Statens vegvesen må legge til grunn kostnadsbesparende løsninger og nye teknologiske muligheter, dersom det skal bli aktuelt å prioritere ny rv. 35 i Nasjonal transportplan 2022–2033.