Krever revurdering av kostnadene med ny rv. 35

NY RV. 35: Statens vegvesen må tenke nytt og kostnadsbesparende, om ny rv. 35 skal kunne realiseres Nasjonal transportplan 2022-2033.

NY RV. 35: Statens vegvesen må tenke nytt og kostnadsbesparende, om ny rv. 35 skal kunne realiseres Nasjonal transportplan 2022-2033. Foto:

Statens vegvesen må legge til grunn kostnadsbesparende løsninger og nye teknologiske muligheter, dersom det skal bli aktuelt å prioritere ny rv. 35 i Nasjonal transportplan 2022–2033.

DEL

Det kommer fram i et nytt oppdrag Statens vegvesen har fått fra Samferdselsdepartementet.

I oppdragsbeskrivelsen kan en lese følgende:

«Om et investeringsprosjekt skal være aktuelt å prioritere i kommende Nasjonal Transportplan (NTP), vil det være en forutsetning at det er gjennomført en prosjektoptimerende analyse».

Innen 1. oktober må veivesenet derfor gi departementet en tilbakemelding, hvor de synliggjør og legger til grunn kostnadsbesparende løsninger for byggingen av ny rv. 35 mellom Hokksund og Åmot. Det om veien skal kunne bli et prioritet prosjekt i planperioden.

Mange prosjekter

– Vi jobber med om lag 100 veiprosjekter med tanke på kommende NTP, men regner likevel med at vi skal ha gjort de nødvendige analysene innen tidsfristen, sier Solveig Hovda, administrerende direktør for styring og strategi i Statens vegvesen.

Hun sier det er for tidlig å si om oppdraget fra departementet, vil forsinke byggingen av ny rv. 35.

– Jeg vil understreke at veivesenet ikke lenger innstiller på prioritering av de forskjellige prosjektene som skal med i NTP. Vi leverer beregninger på kostnadene og samfunnsnytten av prosjektene, men det er departementet som prioriterer hvilke veiprosjekter som tas inn i NTP 2022-2033, sier Hovda.

Kommunedelplanene må prioriteres

Hun poengterer at det er viktig at veivesenet og kommunene fortsetter arbeidet med å finne ut hvor en ny firefelts vei skal gå, slik at en kommunedelplan for prosjektet kan bli vedtatt.

– Må den også være på plass innen 1. oktober?

– Nei. Den er ikke avgjørende for om ny rv. 35 skal tas med i NTP 2022-2033, men om veien skal prioriteres bygget i første halvdel av planperioden, må planen vedtas så fort som mulig, sier Hovda.

Det var også budskapet fra «samferdselsminister» i Buskerud fylkeskommune, Olav Skinnes, da han i mars uttalte til Bygdeposten, at det uten en vedtatt kommunedelplan blir vanskelig å komme med innspill til NTP.

Fristen for å komme med innspill om veiprosjekter som ønskes prioritert i kommende NTP, er allerede høsten 2019.

Artikkeltags