Hvor skal veien gå videre? Frustrert ordfører etter ny Rv. 35-utsettelse

Målet var å få svar på hvorfor trasévalget for Rv. 35 trekker ut i tid. I stedet endte det hele med nok en utsettelse.