Endret kjøremønster fram til midten av juni

I forbindelse med byggingen av undergang under Rv. 35 ved Lerberg i Hokksund er det nå en mindre omkjøring.