Randsfjordbanen ut på anbud – flere togstopp i Vikersund mulig koonsekvens

I desember avgjøres det hvilket togselskap som skal drifte Randsfjordbanen i årene som kommer. Det kan bli avgjørende for om det raskt blir flere togavganger fra og til Modum.