Gang- og sykkelsti er være eller ikke være for flere boligprosjekter

JARENVEIEN: Ordfører Ståle Versland sier at planen er å prosjektere gang- og sykkelvei langs Jarenveien i Vikersund i år.

JARENVEIEN: Ordfører Ståle Versland sier at planen er å prosjektere gang- og sykkelvei langs Jarenveien i Vikersund i år. Foto:

Heiviglia, Nedre og Øvre Borgen, Nedre Sand, Sagstranda, Haraldsrudhagan og Nestegården. Boligplanene i Modum er mange, men alle disse er avhengige av gang- og sykkelsti for å kunne starte opp.

DEL

Skal man bygge boligfelt i dag, følger det som regel med krav om at gang- og sykkelvei må være på plass før byggingen kan begynne.

I kommunestyret i Modum 1. april stilte Gotfred Rygh (SV) spørsmål til ordføreren om han vil ta initiativ til å lage reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs Jarenveien til Sandkrysset.

Ordfører Ståle Versland svarte bekreftende på det i møtet.

– Når vi har sagt ja til betydelige boligområder i Sand-området, må vi også være med og jobbe for at det blir gang- og sykkelvei. Nå er det opp til kommunestyret å bevilge penger. Dette handler ikke minst om trygge skoleveier for barna. Planen er å prosjektere dette langs Jarenveien i år, sier Versland til Bygdeposten.

LES OGSÅ: Håper byggingen kan starte i 2020. Da har de ivrigste kjøperne ventet i ti år

Utbyggerne er med på spleiselag

Nøyaktig hvor mange meter gang- og sykkelvei det er snakk om, har ikke Versland tallet på, men han sier at den vil måtte fange opp også boligfeltene nærmest Hervig.

Badeveien og Jarenveien er kommunale veier, og det er derfor opp til kommunen å bevilge penger når reguleringsplanene er på plass.

– Men vi kommer også til å søke om statlige tilskudd for 2020. Det som også er bra, er at fordi vi er sykkelbygd, får vi støtte til trafikksikkerhetstiltak. I tillegg må utbyggerne være med og betale, men det er ennå ikke avklart hvor mye, sier han.

I Badeveien er det den nederste delen nærmest sentrum som mangler gang- og sykkelvei, men her er ikke veien lang fram til arbeidet begynner.

– Den er ferdig regulert, og kjøp av grunn pågår. Jobben må legges ut på anbud, men trolig er gravemaskinene på plass rundt nyttårstider.

Kommunen vil forskuttere

Heggenveien er en fylkesvei, men også her er det ønske om sammenhengende gang- og sykkelvei fra Vikersund og til Vassbonn i Geithus.

Her er det ingen store nye tomtefelt som skal utvikles, men noen enkelttomter. Dessuten er arbeidet med å omregulere Nestegården til boliger påbegynt, men her har fylkeskommunen uttalt at de ikke anbefaler å legge til rette for flere boliger i planområdet blant annet fordi det ikke er gang- og sykkelvei til nærmeste tettsted.

– På denne strekningen ønsker Modum kommune å forskuttere selve reguleringsplanen, under forutsetning av at fylkeskommunen betaler tilbake. Vi har bedt om bekreftelse på dette, men denne mangler vi foreløpig, uttaler Versland.

LES OGSÅ: – Herr ordfører må vi vente i fem år til?

Popper opp gang- og sykkelveier

Men disse tre er bare noen av gang- og sykkelstiene som vil dukke opp i Modum om ikke så lenge.

– Fylket og Statens vegvesen skal bygge gang- og sykkelvei langs Eikerveien fra Vassbonn til Gustadhøgda. Dette er det satt av penger til. Jeg veit ikke når de begynner, men dette jobbes det konkret med, forteller ordføreren.

Også på Nordbråtan jobbes det med å forlenge gang- og sykkelveien helt opp til barneskolen, og på Haugerudsletta tar kommunen jobben med reguleringsplanen.

– Her er det gjort avtaler med grunneierne, så straks veivesenet har penger, er det bare å begynne.

I forbindelse med den nye Geithusbrua vil det også blir anlagt ny gang- og sykkelvei, og i Døvika er det en bestilling på at deler av veien skal utbedres.

Kjempepositivt

Prosjektleder Vegard Hjelmesæth i Sandvold Boliger, som skal bygge ut i Heiviglia, er svært glad for at kommunen tar tak i sykkelveien langs Jarenveien.

– Det er kjempepositivt. Vi håper dette blir realisert slik at vi kommer i gang.

Han forteller at de har blitt kontaktet av folk med tilhørighet til Modum som ønsker å flytte tilbake etter å ha hørt om boligprosjektet.

Hjelmesæth synes det er helt naturlig at også utbyggerne er med på spleiselaget til gang- og sykkelvei.

Artikkeltags