Utsatt for tredje gang: Plan for Ringeriksbanen og E16 er fortsatt ikke klar

Først skulle den overleveres sist høst. Så var 1. mars fristen, før utgangen av april ble oppgitt. Nå må vi et stykke ut i mai før planen for Ringeriksbanen og E16 går til departementet.