Se søkerlisten! Disse vil bli både overlege og professor

Nylig lyste Vestre Viken Helseforetak ut en ledig stilling som overlege kombinert med professor II/førsteamanuensis. Her listen over søkerne.