Landbruksdepartementet foreslår nå at det blir lov å ha mer eksotiske dyr som selskaps- eller hobbydyr.

Politiet i Midtfylket har flere ganger avdekket ulovlig hold av slike dyr.

18 arter

Vi snakker om herptiler (reptiler og amfibier), og at kanskje i alt 18 arter skal unntas fra det generelle forbudet mot å ha slike dyr i hus, heim, hytte og kanskje til og med lett slyngende omkring hodeputa.

Etter oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet har Mattilsynet sendt på høring et forslag til endringer i regelverket for hold av eksotiske dyr. Forskriftsutkastet inneholder blant annet en liste over visse arter herptiler (reptiler og amfibier) som Mattilsynet mener bør kunne være tillatt holdt som hobbydyr i Norge.

Ikke alle

For å være egnet for hold som selskapsdyr må den aktuelle arten ifølge Mattilsynet være tilpasset en diett og et levemiljø som kan gjenskapes i private hjem.

Arten må også tåle nødvendig håndtering uten å bli stresset. Andre kriterier som ble lagt til grunn i vår vurdering var at den aktuelle arten ikke måtte være spesielt aggressiv, giftig eller på annen måte farlig for folk.

Arter det ikke er tillatt å holde ut fra regelverk om beskyttelse av truede arter, eller som kan etablere seg i norsk natur, ville man også unngå.

Ikke bestemt seg

Landbruks- og matdepartementet vil kartlegge de ulike synspunktene av forslaget om frislippet.

De hevder at de ikke har konkludert i saken, og vil benytte en høring til å innhente viktige innspill for å avgjøre om regelverket skal endres eller om dagens forbud mot hold av herptiler skal bestå. 

Høringsfristen er satt til 11. april.

LES MER: Høringsforslag til oppmyking av forbud