Gå til sidens hovedinnhold

Mister fri behandling

Artikkelen er over 4 år gammel

Regjeringen vil frata kronikere retten til fri behandling hos fysioterapeut.

Regjeringen foreslår å fjerne den såkalte sykdomslisten som gir rett til fysioterapi uten egenandel, men reduserer samtidig egenandelstaket til 2.000 kroner.

– Urettferdig ordning

– Dagens ordning er urettferdig. Mange får fritak for betaling uten at det reelle behovet for fysioterapi er vurdert. Samtidig er det mange som ikke kommer inn under ordningen som har et reelt behov for det, sier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Lisbeth Normann (H) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Forslaget er sendt ut på høring og skal gjelde fra nyttår.

100 sykdommer står på den såkalte sykdomslisten, som gir rett til ubegrenset fysioterapi uten betaling.

Regjeringen mener en avvikling av denne listen gir rom for bedre skjerming for andre som mottar tjenester som ikke gir fritak.

Samtidig økes aldersgrensen for fritak fra egenandel fra 12 til 16 år. Med dette vil 9.000 flere barn bli skjermet.

Egenandelstaket for fysioterapi senkes samtidig med rundt 700 kroner til 2.000 kroner.

  • Les også: Høies havari

Dette innebærer at 236.000 flere brukere enn i dag må betale egenandeler.

Seks av ti av disse vil ha utgifter til fysioterapi som overstiger det foreslåtte egenandelstaket og vil dermed bli skjermet utover dette.

 

– Er det kronikere som skal betale prisen for den nye ordningen?

– Noen flere må betale egenandel, men den er ikke høy. For veldig mange vil skjermingen bli enda bedre enn i dag, poengterer Lisbeth Normann.

Muskel og skjellet

Hun hevder forslaget innebærer en langt mer rettferdig fordeling av tjenester og en riktigere prioritering i tjenesten.

– Blant annet omfattes ikke muskel- og skjelettdiagnoser av ordningen i dag. De vil komme bedre ut av det enn i dag. For mange kan det bety at det vil bli lettere å holde seg innenfor arbeidslivet. Dette gjør vi ikke for å spare penger. Vi mener dette rett og slett vil treffe bedre, presiserer Lisbeth Normann.

Ikke konkludert

Flere organisasjoner er positive til endringen. Helsepolitiker for Arbeiderpartiet på Stortinget, Tove Karoline Knutsen ser ikke bort fra at kan være nyttig med en gjennomgang, men har ikke konkludert.

  • Les også: – Ruster ikke for framtiden

– Vi har ikke gått nøye gjennom forslaget eller behandlet det i helsefraksjonen. Det er ikke sikkert dagens ordning har vært treffsikker nok. Men vi må som sagt vurdere dette og se om det for eksempel vil få noen utilsiktede konsekvenser, sier Tove Karoline Knutsen til ANB. (ANB)

Kommentarer til denne saken