«Skilsmissemøte» og frierferd på samme tid

– Mer positivt enn forventet og svært god stemning.