– Persontog på Randsfjordbanen kan skrinlegge ny motorvei

Av

Arne Nævra synes det er meningsløst å ikke bruke Randsfjordbanen til persontrafikk.