Sp foreslår i sitt alternative budsjett for 2017 å bruke 40 millioner kroner til å dekke kostnadene med å utsette FM-slukkingen neste år.

– Vi ønsker å videreføre FM-nettet til dekningen er god nok til å erstatte FM-nettet for radio, men det koster å drifte og vedlikeholde både FM og DAB i hele landet. Vårt foreslåtte beløp kan finansiere dette tiltaket, sier stortingsrepresentant Janne Sjelmo Nordås (Sp) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

FrP er positive, men statsråden fra Høyre er avvisende.

For dårlige forhold

Dermed ønsker Sp å vente med FM-slukkingen som begynner i 2017 og samtidig betale for merkostnadene forbundet med utsettelsen. Partiet har tidligere foreslått at slukkingen av FM-nettet må utsettes til DAB-dekningen er bedre. Det er ventet at familie- og kulturkomiteen på Stortinget leverer sin innstilling 24. november.

– Vi har fått så mange tilbakemeldinger om at DAB-forholdene er for dårlige til at slukkingen av FM-nettet kan begynne i januar neste år, sier Nordås.

Svekket sikkerhet

Veimeldingssentralen i Nord-Norge er blant instansene som har vært bekymret for beredskapsfunksjonen med dagens dekning på DAB-nettet.

– Vi tar det svært alvorlig og synes det er urovekkende å få meldinger om at signalene hakker eller faller ut. Samfunnet vårt skal være basert på sikkerhet og minst mulig sårbarhet - det være seg mens man ferdes på veien, på havet eller er på tur i fjellet, mener Sp-politikeren.

Hun synes det er altfor risikabelt å starte den regionvise slukkingen av FM-nettet i januar 2017. Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) har tidligere sagt at det ikke er noe grunnlag for å utsette digitaliseringen av radionettet.

Vi ønsker å videreføre FM-nettet til dekningen er god nok til å erstatte FM-nettet for radio.

Janne Sjelmo Nordås, stortingsrepresentant (Sp)

 

Får Frp-støtte

Stortingspolitiker Ib Thomsen (Frp) sier at partiet skal behandle Sps forslag om å utsette slukkingen av FM-nettet i desember.

– Forslaget er en veldig god idé. Vi må være sikre på at dette går smidig for seg, og vi vil ikke risikere at noen står igjen uten radiosignaler i Norge, sier han.

Thomsen synes det er mange gode grunner for å utsette slukkingen av FM-nettet.

– Om det koster 40 mill er jeg noe usikker på. Og radiokanalene kan selvfølgelig slutte å sende på FM om de ønsker det. Noe annet er å tvangsstenge nettet.

Frp har et landsmøtevedtak på å utsette stengingen av FM-nettet. (ANB)