– Som folk i Buskerud veit, har vi et fylke med stor andel hyttebebyggelse, og flere av våre kommuner opplever derfor en betydelig økning i folketallet store deler av året. Det er en forutsetning at en som folkevalgt kjenner til virkeligheten ute der folk bor, sier stortingsmannen fra Vestfossen.

Både han og hytteforbundet mener at regjeringens reform gjør folk utrygge på hvordan helt grunnleggende samfunnsoppgaver skal løses, og at de ikke har satt seg inn i de praktiske konsekvensene av det de selv vedtar.

– Det mener jeg er svært alvorlig, sier Lundteigen.

Han peker på at Midtfylket, Hallingdal og Numedal er områder med mange hytter, og forteller at Buskerud Senterparti mener det er en selvfølge at hyttefolk skal ha lik rett på trygghet som bygdefolk.

LES OGSÅ:

Nærpoliti? Ikke for alle kommuner 

Frykter rasering av politiet 

Tine imponerte Christine

Kjemper mot politiflukten 

Stenges ute fra reformen