– Dette ble vel i overkant mye Møllers tran, Gustav?

Olav Skinnes minner ordfører Gustav Kalager om at han har noen mil med kommunal vei å satse på også.