Olav og Magnus fikk plass på fylkestinget

Drammensdistriktet får 16 representanter i Viken fylkesting, blant dem finner vi Olav Skinnes og Magnus Weggesrud.