Olav Skinnes og Sp ønsker å skrinlegge ny firefelts rv. 35

Skinnes og Senterpartiet vil i stedet oppgradere dagens riksvei og prioritere persontrafikk på Randsfjordbanen.