Ketil Solvik-Olsen (Frp) har ved flere korsveier skapt usikkerhet om egen fremtid, først og fremst ved at han både foran 2013-valget og høstens valg takket nei til gjenvalg på Stortinget. Etter den borgerlige valgseieren for fire år siden, ble Frp-nestlederen samferdselsminister.

Nå, åtte uker før stortingsvalget, feier han all tvil til side:

– Jeg har lyst til å fortsette som statsråd. Jeg håper både at vi vinner valget, og at Erna vil ha meg med. Så har jeg registrert, eksempelvis i sosiale medier, at mange tror jeg forsvinner ut til høsten. At det er skapt et inntrykk av at jeg gir meg, synes jeg er trist. Jeg fortsetter gjerne, sier Solvik-Olsen.

Frp-nestlederen har vist seg som et av de sterkeste statsrådskortene for partiet – godt hjulpet av en regjering som har satset betydelig på samferdselsfeltet.

Fortsatt samferdsel

Det var imidlertid ikke gitt at han skulle bli statsråd på samferdselsfeltet da Frp gikk inn i regjering for første gang for fire år siden. Gjennom to perioder på Stortinget hadde Solvik-Olsen vært både finanspolitisk talsmann, og jobbet med energi, klima og miljø.

– Har du ambisjoner om andre statsrådsposter dersom Frp fortsatt sitter i regjering til høsten?

– Det var vel mange som forventet at jeg skulle bli olje- og energiminister da valgresultatet var klart. Og jeg måtte tenke meg om to ganger før jeg ble samferdselsminister, siden min bakgrunn var fra finans, energi og klima, sier Solvik-Olsen, og peker på at fire års erfaring som samferdselsminister gir godt grunnlag for fire nye på samme kontor.

– Min drøm er å fortsette som samferdselsminister, for da kan jeg være operativ med én gang. Jeg slipper å bruke 100 dager på å sette meg inn i feltet.

– Men dersom det er behov for å stokke statsrådene annerledes, skal jeg være fleksibel. Men det er ikke slik at jeg er ute etter det.

– Jeg tror både Venstre og KrF kan gjøre et bedre valg dersom de sier tydelig at de går for borgerlig side – på tross av vi er uenig om enkeltsaker. Jeg tror det de opplever på målingene skjer fordi de ikke har tatt klart standpunkt, og fokusert på saker de har tapt. Det mobiliserer ikke akkurat velgerne.

Ketil Solvik-Olsen, Frp

 

– Ikke ferdig

På vårparten la regjeringen en ny Nasjonal Transportplan (NTP) på bordet. Meningen er å bruke 1000 milliarder kroner de kommende tolv årene. Jobben er ikke ferdig, påpeker han.

– Planene vi har lagt fram har jeg lyst til å være med å gjennomføre nettopp fordi det vi har fått til de siste fire årene viser at vi har kapasitet til å håndtere mange saker og vilje til å øke bevilgningene kraftig. Det er reformer som gir raskere gjennomføring og mer for pengene, sier han, og ramser opp veireformen med det nye selskapet Nye Veier, jernbanereformen, og et kraftig innhogg i vedlikeholdsetterslepet.

Ber KrF inn

Høyre/Frp-regjeringen er avhengig av minst ett av støttepartiene KrF og Venstre. Sistnevnte synes å bli i den borgerlige folden, mens KrF har åpnet for å skifte side. Solvik-Olsen ber ikke bare KrF bli på borgerlig side – han ber begge støttepartiene gå inn i den borgerlige regjeringen dersom det blir flertall.

– For borgerlig side tror jeg det er en fordel. Vi har brukt for mye tid på krangel om enkeltsaker. Sammen i regjering vil vi få mer konstruktive diskusjoner, og vi kan snakke om de lange linjene.

– Jeg tror både Venstre og KrF kan gjøre et bedre valg dersom de sier tydelig at de går for borgerlig side – på tross av vi er uenig om enkeltsaker. Jeg tror det de opplever på målingene skjer fordi de ikke har tatt klart standpunkt, og fokusert på saker de har tapt. Det mobiliserer ikke akkurat velgerne, sier Solvik-Olsen.