Gå til sidens hovedinnhold

Nævra (SV) vil bruke veipenger for å unngå utsettelse av Ringeriksbanen

Artikkelen er over 3 år gammel

Ved å flytte penger fra noen av veiprosjektene kan utsettelsen av tospors jernbane mellom byene på Østlandet unngås, mener Arne Nævra (SV).

Nævra viser til at Bane Nor forklarer utsettelsen av Intercity-utbyggingen med to forhold. For det første er det satt av for få penger tidlig i perioden. Og for det andre har ikke anleggsbransjen tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre alle prosjektene innen 2024, slik Stortinget vedtok så sent som for åtte måneder siden.

Løsningen er å flytte noen penger fra vei til jernbane, mener SVs representant i transportkomiteen på Stortinget.

– Det er urimelig at det kun er jernbanesektoren som skal lide for manglende kapasitet i entreprenørmarkedet, mens veibyggingene skal pågå for fullt, sier Nævra til NTB.

BAKGRUNN: Aftenposten: Ringeriksbanen utsettes – igjen

– Meningsløst med ny E16 først

Nævra er varsom med utpeke hvilke veiprosjekter som kan nedskaleres eller skyves på.

– Det må fagfolkene og departementet prioritere, ut fra hvor langt de er kommet i planarbeidet, sier han, men trekker likevel fram ett prosjekt:

– Å bygge firefelts motorvei på E16 som skal gå parallelt med jernbanen før man bygger dobbeltspor, er helt meningsløst. Det vil ta bort hele passasjergrunnlaget for Ringeriksbanen, mener Buskerud-representant Nævra.

Allerede dagen etter at nyheten ble kjent, pekte Arne Nævra på dette i Ringerike Blad.

– Enten har ikke regjeringen kontroll, eller så blir de lurt

Utrede kapasiteten

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har den siste uken ikke sagt mye i Intercity-støyen. Han er fra flere hold utfordret på problemstillingen i skriftlige spørsmål.

– Vil regjeringen gjøre en helhetlig utredning av kapasiteten i entreprenørmarkedet og se på muligheten for å nedskalere eller flytte enkelte veiprosjekter for å sikre at Intercity blir utbygd innen 2024, slik Stortinget har vedtatt? skriver Nævra.

Han viser til at Bane Nor selv peker på veiutbygging som en grunn til problemet med sprengt kapasitet. Blant annet heter det i den ferske rapporten, der det konkluderes med at Intercity må utsettes med flere år, at «kapasiteten hos de etablerte aktørene risikerer å bli fullt utnyttet med det store omfanget av vei og jernbaneprosjekter som ligger i NTP» (Nasjonal transportplan).

I morgen, onsdag, er det spørretime i Stortinget. Solvik-Olsen står ikke på listen over statsråders om skal møte.Flytter to milliarder

Fellesprosjektet: – Vi fortsetter som planlagt 

Flytter to milliarder

Hvor stort beløp som kan flyttes fra asfalt til skinner gjenstår å se ut fra gjennomgangen, mener Nævra. Men legger til at SV i sitt alternative forslag til statsbudsjett flyttet rundt to milliarder kroner fra Nye veier til andre samferdselsprosjekt.

– Satsingen til nåværende politisk ledelse er jo stort sett firefelts motorvei i regi av Nye Veier. Det er dette området som har størst økning på inneværende budsjett. Og aldri har vi hørt et ord om manglende kapasitet, sier Nævra.

Han mener det ikke bør by på problemer for bransjen å flytte oppmerksomhet og oppdrag fra vei til bane.

– Det ikke noe problem for de store selskapene å gjøre begge deler. Det koker ned til en politisk prioritering, sier Nævra. (©NTB)

LES OGSÅ: NHO:Tapte muligheter for Norge dersom Ringeriksbanen utsettesTapte muligheter for Norge dersom Ringeriksbanen utsettes

Banevokterne: – Uakseptabelt! 

Kommentarer til denne saken