Seks kommuner i Vest-Telemark har fått beskjed om å velge kun en representant til en styringsgruppe for å utforme framtidens lokalpoliti.

Kommunene har svart med å velge en representant fra hver av de seks kommunene.

Reform for byene

At ikke alle kommunene får være med i styringsgruppene, får parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, nok en gang til å rase over den vedtatte politireformen.

– Vi ville ikke være med på reformen fordi vi mener det er en reform for byene og tettstedene, ikke distriktene. Slik er det også blitt, sier Marit Arnstad til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Responstiden til politiet har riktig nok gått ned i byene, men ikke i distriktene. Det er heller ikke blitt flere politifolk ute i distriktene, hevder Marit Arnstad.

– Sentrale ressurser har fått mer, men distriktene har fått mindre. Mange fylker når ikke målsettingen om to politibetjenter for hver 1.000 innbygger, legger hun til.

I Møre Romsdal er det for eksempel 1,26 politi pr. 1.000 innbygger

– Stadig vekk opplever brannvesenet å være først ute og må være skadeledere, noe de ikke er utdannet for. Nærpolitireformen er på langt nær blitt en nærpolitireform, legger hun til.

Det ble til slutt bred enighet om politireformen, men en av seirene til Arbeiderpartiet var å involvere kommunene i det videre arbeidet-

Også Hadia Tajik (Ap), som leder Stortingets justiskomité, har mottatt bekymringsmeldinger om innføringen av politireformen.

– Forutsetningene for forliket var en grundig lokal prosess med inkludering av lokale folkevalgte, har hun uttalt i et intervju med Dagbladet.

Det mener hun fortsatt.

– Den eneste måten å sikre en vellykket politireform, er inkludering og eierskap til reformen der folk bor, mener Ap-nestlederen. 

Avviser påstandene

Statssekretær Ove Vanebo (Frp) i Justisdepartementet avviser påstandene om manglende involvering.

– Jeg oppfatter det absolutt ikke slik at kommunene ikke er involvert i prosessen. Alle kommuner har hele tiden hatt høringsrett, og i tillegg vært innkalt til høringskonferanser, sier Ove Vanebo til ANB.

 

Han presiserer at det hele tiden blir tatt hensyn til lokale forhold.

– Når det gjelder nedsettelser av arbeidsgrupper, bør det skje på en måte som gir et effektiv arbeidsgrunnlag. Da kan ikke gruppene være for store heller, legger han til.

Den politiske ledelsen i Justisdepartementet står fortsatt på at målene med politireformen skal oppfylles.

Det vil si at det i 2020 skal være to politi for hver 1.000 innbyggere i landet. Og at responstiden skal være 45 minutter. (ANB)