Nå vurderer finansminister Siv Jensen (Frp) om det bør iverksettes ytterligere tiltak.

Mandag kalte hun og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) ulike fagmiljøer, deriblant bygge- og finansnæringen, inn til møte for å diskutere tiltak mot den rekordhøye prisveksten i boligmarkedet.

Den voksende boliggjelden i norske husholdninger utgjør nå den største faren for norsk økonomi, ifølge Norges Bank. Det siste året har boligprisene steget med 12 prosent på landsbasis, og med over 20 prosent i Oslo.

Nordmenn er nå faretruende nær gjeldstoppen i Europa.

– Gjelden i husholdningene øker raskere enn inntektene. Vi vurderer nå om og i tilfelle hvilke tiltak vi bør innføre, sier Jensen til NTB.

Bygge mer

Kommunalministeren peker på at ett av de viktigste grepene er å sørge for bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel på boligmarkedet.

 

– Det viktigste vi kan gjøre, er å bygge mer, raskere, og derfor gjennomfører vi nå store forenklinger i plan- og byggeloven og de tekniske forskriftene. Det gjør at boligbyggingen har tatt seg kraftig opp, sier Sanner til NTB.

Samtidig investerer stadig flere i sekundærbolig, noe som har bidratt til å presse prisene oppover. I Oslo blir nær en tredel av boligene solgt til spekulanter.

Økonomer har tidligere pekt på at denne utviklingen vil være svært vanskelig å snu om man ikke skjerper skatten på sekundærbolig kraftig.

Noen skatteskjerpelse vil imidlertid ikke Jensen være med på – foreløpig.

Gjelden i husholdningene øker raskere enn inntektene. Vi vurderer nå om og i tilfelle hvilke tiltak vi bør innføre.

Siv Jensen, finansminister

 

– Vi prøver nå å komme til bunns i hva som er den faktiske situasjonen. I denne debatten må vi kjenne fakta best mulig. Da vil det bli lettere å treffe de riktige konklusjonene, sier hun.

– Jeg har ikke dårlig tid. Gjør vi for mye på feil tidspunkt, kan det bidra til å forsterke den negative utviklingen, føyer hun til.

Klare råd

Blant partiene på Stortinget har særlig SV tatt til orde for å heve boligskatten, spesielt på sekundærbolig, og i stedet senke skatten på inntekt.

– Jensen administrerer et skattesystem som gjør det mer lønnsomt å spekulere i overprisede boliger i Oslo, enn å investere i nye arbeidsplasser. Nå må de store partiene på Stortinget følge de overveldende faglige anbefalingene om et skatteskifte fra inntekt til eiendom, sier SVs finanspolitiske talsmann Snorre Valen til NTB.

Tiltak

Fra bankene fikk finansministeren et klart råd om ikke å begrense bankenes fleksibilitet på boliglån. Finanstilsynet har foreslått at bankene ikke skal kunne gi lån utover 85 prosent sikkerhet.

Jensen varsler at regjeringen vil legge fram tre konkrete tiltak før jul, blant dem en ny forskrift om boliglån.

– Innspillene som er kommet på møtet, vil være nyttige i det videre arbeidet med boliglånsforskriften. Regjeringen vil fatte sin beslutning i god tid før nyttår, lover finansministeren.

Regjeringen foreslår å opprette et gjeldsregister. Forslaget er nå ute på høring. I tillegg vurderes en ny forskrift for forbrukslån. (ANB-NTB)