Niklas Tokerud foreslo i formannskapets siste møte, på vegne av Ap, Sp, SV og MDG, at rådmannen skal utrede innføring av eiendomsskatt.

Trenger penger til skole

Han begrunnet forslaget med at kommunen ikke har råd til å gjennomføre nødvendige investeringer i årene som kommer. Spesielt ikke i nye skolebygg.

Enstemmig vedtatt

Flertallspartiene som hele tiden har flagget motstand mot skatten, kunne stoppet forslaget. Det gjorde de ikke.

Et enstemmig formannskap ba rådmannen vurdere hva eiendomsskatt vil si for innbyggerne.

Skylder på de andre

– Forslaget ble presentert over bordet, og som et ansvarlig parti så vi ingen grunn til å stoppe utredningen før vi vet hva den vil koste, sier Adrian Tollefsen (H),

– Jeg vil understreke at Høyre fortsatt er imot innføring av eiendomsskatt, sier Høyre-lederen.

Frp og KrF satte heller ikke foten ned for forslaget.

– Det var opposisjonen som kom med forslaget, og det ble ikke stemt over. Innspillet ble kun sendt videre til rådmannen for å få vite hva en slik utredning vil koste, sier Elisabeth Uggen (Frp).

– Frp kommer aldri til å stemme for denne typen skatt i noen form, sier Frp-damen.

 

Sp på gli

– En svært anstrengt økonomi gir oss ikke mulighet til å ta opp lån til nødvendige utbygginger av skolene i Vestfossen og Hokksund. Noe vi er nødt til å finne penger til, sier Sps gruppeleder, Svein Ludvig Larsen.

Men han ønsker helst å finne andre måter å finansiere skolebyggene på.

– Gjør vi ikke det, må skatten øremerkes opprusting og utbygging av skolene, sier Larsen.

 

MDG sier ja

– Om tilbudet til innbyggerne tjener på at eiendomsskatt innføres, er MDG villig til å gå inn for det, sier partiets gruppeleder, Vegard Hustad.

Kommunestyret skal 13. desember ta endelig stilling til om det skal brukes penger på å utrede innføring av eiendomsskatt eller ikke.