– Vi lager et trommekorps

Da det ble klart at Skotselv musikkorps ikke kommer til å marsjere 17. mai i år, kastet 17.-maikomiteen seg rundt.