Streiken i Felleskjøpet: – Noen må gripe inn før det går utover dyras liv og helse

Felleskjøpet er ikke lenger leveringsdyktig på fôrleveranser på Østlandet. Nå er det manko på 500 tonn fôr til slaktekylling og slaktegris som følge av den pågående streiken.