Slik det er nå må dagligvarebutikkene i Modum avslutte ølsalget klokka 15 dagen før helligdag. Kiwi Buskerud har bedt kommunen om å bruke maksimal åpningstid, slik alkoholloven gir anledning til.

Flertallet i den nest ypperste politiske forsamling i Modum støtter en søknad fra Kiwi om å få utvide dette til klokka 18, med unntak av dagen før Kristi himmelfartsdag. Kari Ravnsborg (KrF) var den eneste i forsamlingen som stemte nei.

Saken blir endelig avgjort av kommunestyret 8. desember. Hvis de følge formannskapet betyr det samme regelverk som i Sigdal, Krødsherad, Ringerike, Øvre Eiker og Nedre Eiker.

En endring vil omfatte cider og rusbrus, som også er klassifisert som «alkoholholdig drikk i gruppe 1».

LES OGSÅ:

Pinsemenigheten kjøpte hotellet – så stengte de kranene 

Frp korker nytt taxfree-forslag 

Mer alkohol, men mindre piller og depresjon