Eiendomsskatt til tross: Det er billigere å bo i Krødsherad enn i Modum

Sylferske tall fra Huseiernes landsforbund gir grunn til å smile for alle som bor i Midtfylket – ekstra grunn til å glise har likevel kryllingene.