I gjennomsnitt trakk nordmenn betalingskortet 441 ganger i 2017, totalt ca 2,3 milliarder transaksjoner. Det viser en fersk rapport fra Norges Bank.

Veksten fra 2016 til 2017 var på 2,7 prosent.

Hele 2,05 milliarder av disse kjøpene er gjennomført i Norge, og knappe 300 millioner ble gjort i utlandet. Snittbeløpet vi bruker hver gang vi trekker kortet er på 397 kroner.

Debetkort fra BankAxept utgjør 55 prosent av alle kort i Norge, mens kredittkort og andre kort utgjør resten.

– Nordmenn er svært ivrige kortbrukere, og bruken av kontanter går ned. Trenden er at kortbruken øker, også på daglige småkjøp, sier markedsdirektør Vegar W. Heir i BankAxept.

Debetkortene er billigere i bruk understreker fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet.

– Betalinger som gjøres med det vanlige bankkortet er billigere for samfunnet enn betalinger som gjøres med kredittkort. Norges Bank har tidligere beregnet at en betaling med kredittkort koster samfunnet 13 kroner per betaling. Betaling med det vanlige bankkortet anslås å koste 3 kroner per betaling, sier Jensen.

De fleste nye kort som blir utstedt i dag, er kontaktløse. Det forventes at det vil være fire millioner slike kort ute i markedet innen utgangen av 2018.

– Kontaktløse BankAxept-kort vil dermed ta en stadig større andel av antallet betalingstransaksjoner i tiden framover, forteller Heir.

– I dag er 90 prosent av alle betalingsterminaler teknisk klargjort for å kunne håndtere kontaktløse betalinger, og vi regner med at alle terminalene er klargjort for dette i løpet av 2018. Da er det bare opp til varehandelen selv å bestemme når de skal aktivere for kontaktløs betaling i sine terminaler, påpeker Vegar W. Heir. (ANB)