I løpet av 2017 vil det på flere nivåer skje en digitalisering av Modum kommune. Nærmest å bli digital er bygdas skoler, hvor kommunestyret allerede har vedtatt et styringsdokument.

– Dette dokumentet legger for alvor grunnlaget for det vi kan kalle «Modumskolen», sier skolesjef Kjølv Eidhammer.

LES OGSÅ: Fem spørsmål om fiber

Mer helhetlig

Skolene i Modum skal nemlig bli mer like hverandre. Det som fungerer ett sted, skal også fungere et annet sted og om en elev flytter fra Sysle til Enger skal ikke overgangen bli stor. I dette ligger en digitaliseringsprosess.

– Vi ønsker å bygge framtidens skole. Her skal det ses på hvilke digitale hjelpemidler vi kan benytte oss av og som vil gjøre skolen bedre – både for elever og lærere, sier Eidhammer.

Et klart eksempel er det allerede eksisterende «It's learning», som brukes i ulik grad av de forskjellige skolene i dag.

– Ja, og i ulik grad internt på skolen. Slike systemer skal i framtiden enten brukes eller ikke brukes. Vi kan ikke ha forskjeller på dette, da det er et system vi betaler for å bruke, sier Eidhammer.

LES OGSÅ: Ingen feststemning akkurat

Trege linjer

Først ledd i digitaliseringen av skolen er å bedre skolenes og barnehagenes datalinjer. For mange sitter på for gamle internettlinjer.

– Noen er så gamle som ti år. Hvis du tenker tilbake på hvilke hastigheter vi hadde på linjene i 2006 kontra i dag, forstår alle at det byr på utfordringer, sier skolesjefen.

En av grunnene til at det er infrastrukturen som må komme først, er at det ikke er noe poeng å kjøpe datamaskiner til hver elev om ikke alle kan bruke dem samtidig.

– Det er en reel utfordring i dag, som må løses.

LES OGSÅ: Måtte klype seg i armen

Mer digitalisering

Men det er slett ikke bare skoleelevene som skal digitaliseres. Det er i rådmannens budsjettforslag lagt opp til at både Helse- og omsorgssektoren og sentraladministrasjonen skal digitaliseres.

– Dette er et planarbeid vi allerede er i gang med, og skal fullføre neste år. Målet er at digitaliseringsprosessen skal gjøre oss mer tilgjengelige for brukeren, forklarer Morten Eken ved rådmannskontoret.

Et eksempel er åpningstider, hvor en mer digital kommune skal være tilgjengelig hele døgnet – akkurat som bankene har blitt.

– Vi ser også på å digitalisere byggesaksavdelingen, slik at det blir enklere å levere og få behandlet sine byggesøknader, sier rådmann Aud Norunn Strand.

– Tidligere har vi hatt stort fokus på systemer og strukturer når IKT-planer har blitt lagt. Nå skal vi ha større fokus på smarte løsninger, slik at vi får større åpenhet og tilgjengelighet, sier Eken.

LES OGSÅ: Graver dypt i pengebingen

Store investeringer

Foruten digitalisering, er det lite nytt å melde fra rådhuset i Vikersund.

Modum kommune har et stramt driftsbudsjett, og rådmann Aud Norunn Strand legger opp til et overskudd på kun 10 millioner kroner neste år. Dette av et driftsbudsjett på hele 729.790.000 kroner – 40.290.000 mer enn for 2016.

Ei heller på investeringssiden er det lite nytt å spore. Rett nok er 266 millioner kroner i investeringer det høyeste beløpet Modum kommune noen gang har satt av på ett enkeltår, men planen er ikke nye.

For Modumheimen er som kjent allerede i gang med å bygges, og skal stå ferdig allerede om et snaut år. Ny kjempebarnehage i Geithus er også allerede vedtatt, og reint formelt settes spaden i jorda til sommeren. Vikersund Nord får byggestart til våren og først i slutten av økonomiplanens periode – det vil si 2020 – skjer det noe med Geithus bru.

– Budsjettet preges av store investeringer, men alle er kjent fra tidligere. Dette er også ting vi har forberedt oss på i så mange år, at selv om det blir økte lånekostnader vil Modum ligge under halvparten av landssnittet hva gjelder gjeld pr. innbygger, sier Strand.

LES OGSÅ: Vil innføre eiendomsskatt