Villsvinene på full fart inn i Norge

KRYSSER GRENSER: Østfold har allerede fått en bestand. De er iferd med å spre seg i Norge.

KRYSSER GRENSER: Østfold har allerede fått en bestand. De er iferd med å spre seg i Norge. Foto:

Det observeres stadig flere villsvin i Norge, og Norsk institutt for naturforskning NINA reiser spørsmål om hvor de er? Er de en trussel mot tamme griser, andre dyr i skogen eller oss mennesker?

DEL

Det er ingen tvil om at de også har kommet til våre skoger. Martin Dammen i Sandakerveien på Ask i Ringerike felte for et par år siden en villsvinråne på 90 – 100 kilo i hagen sin.

Villsvinbestanden i Norge?

Norsk institutt for naturforskning (NINA), Veterinærinstituttet og Utmarksavdelingen inviterer til åpent fagseminar om villsvin 11. februar på Clarion Hotell Congress Oslo Airport.

– Sentrale spørsmål er: Hva vet vi om den eksisterende villsvinbestanden i Norge, og hva må vi vite mer om i forvaltningen av arten? Vi har invitert foredragsholdere fra Miljødirektoratet, Mattilsynet og viltforvaltning på fylkesnivået.

Villsvinforskere er gjester

Fra Sverige kommer villsvinforskere fra Sveriges landbruksuniversitet (www.slu.se). Det blir også presentasjoner fra NINA, Veterinærinstituttet og Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold, forklarer John Odden, seniorforsker i NINA.

Seminaret gjennomføres som en del av et forprosjekt finansiert av Regionale forskningsfond Oslofjorden. Prosjektet tar sikte på å avdekke de viktigste forskningsbehovene for en framtidig forvaltning av villsvin.

Artikkeltags