Ap: Vi ville snakke politikk. Sp ville snakke om ordensregler, bekledning og tiltaleform i kommunestyret

Dagens forhandlingsmøte mellom Arbeiderpartiet og SP, KrF og Venstre: Arbeiderpartiet ville snakke politikk. De andre var derimot mest opptatt av etikette og ordensregler for kommunestyrerepresentantene.