Hele teknisk etat i Sigdal kan bli erklært inhabile

På oppløpssiden av arbeidet med Sigdals viktigste og største plan for blant annet framtidig hyttebygging i fjellet, hersker det med ett full forvirring rundt habiliteten til teknisk sjef Kjell Ove Hovde og en saksbehandler i etaten.