- Nytt hovedutvalg umyndiggjør ordføreren

Ståle Versland (AP) mener det nye hovedutvalget som skal jobbe med næring og samferdsel umyndiggjør ordføreren i Modum.