Jon Hovland (H): – Jeg vet at sentrumspartiene har reagert på min måte å jobbe på. Men det er stor forskjell på å være i posisjon og i opposisjon

Bygdeposten vet at sentrumspartiene i Modum i utgangspunktet var skeptiske til et samarbeid med Høyre, fordi de har mislikt stilen til Jon Hovland. Han skal ha lovet å dempe både antall utspill og retorikken sin. Det fikk fart på forhandlingene.