Vikersund og Stalsberg settes under lupen

I løpet av 2020 skal Modum kommune se nærmere på skolebyggene som huser Vikersund skole og Stalsberg skole.