Fredrik Eken blir storeier på Katfoss Industriområde

Fredrik Eken – opprinnelig sigdøling – som har slått seg opp som eiendomsinvestor og som eier av Tyri A/S på Krøderen, har kjøpt eiendommen til Modum Glassindustri A/S på Katfoss. Salget omfatter fabrikkbygningen og en tomt på til sammen 44 dekar.