Tjente 102 millioner på tre måneder på driften

BetonmastHæhre A/S forbedret driftsresultatet sitt betydelig første kvartal i år sammenlignet med i fjor.