Organisasjonene har skrevet brev til klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) med krav om at panten på tomgods må økes.

Det er 13 år siden sist det skjedde.

For den største mengden av bokser og flasker har ikke panten økt på 30 år. I 1993 økte panten for liters og 1,5 liters flasker til 2,5 kroner.

Hadde prisstigningen blitt fulgt ville panten vært på henholdsvis 2,11 kroner og 3,8 kroner i dagens verdi.

Øke bevisstheten

– Tomgodset folk kaster fra seg i naturen kan gi store lidelser for dyr. Bønder opplever at kyr får i seg tomme brus- og ølbokser og må avlives som følge av indre skader og blødninger, sier Bjørn Gimming, nestleder i Norges Bondelag, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– I tillegg til å øke bevisstheten hos folk om konsekvensene av forsøplingen kan økt pant bidra til at flere leverer inn tomgodset sitt i stedet for å slenge det fra seg i naturen, mener han.

Lars Haltbrekken stemmer i:

– Skal vi klare å få folk til å innse at de kaster verdifulle ressurser må panten heves. I 1986 bøyde du deg ned og plukket opp en krone på gaten, i dag bøyer vi oss ned etter en femmer. Vi er blitt vanvittig mye rikere på de 30 årene, tilføyer Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

100 millioner kroner

Årlig kaster vi pantbare flasker og bokser i restavfallet/igloene til en verdi av 100 millioner kroner.

Det som kastes i restavfallet tilsvarer 937 tonn aluminium og 2132 tonn plast. Dette gjenvinnes ikke, men brennes.

Tomgodset som går i restavfallet burde i stedet blitt samlet inn og laget ny plast og aluminium av.

Totalt kaster vi 3,2 millioner bokser og 15,2 millioner pantbare flasker i naturen.

Optimal bruk av ressursene er å lage ny plast og aluminium av alt dette tomgodset, mener Norges Bondelag og Naturvernforbundet.