Etterlengtet Norefjell-plan legges ut på høring

HØRING: Ordfører Gustav Kalager, klubber her at forslaget til kommunedelplan for Norefjell skal sendes ut på høring.

HØRING: Ordfører Gustav Kalager, klubber her at forslaget til kommunedelplan for Norefjell skal sendes ut på høring. Foto:

Om noen har innvendinger til forslaget til ny kommunedelplan på Norefjell, har de åtte uker på seg til å si ifra.

DEL

Det ble klart etter at formannskapet i Krødsherad torsdag vedtok å sende kommunedelplanforslaget for Norefjell ut på høring, med åtte ukers høringsfrist.

– Dette er en plan vi har tygget på i flere år, og det er nå viktig at vi får den ut på høring. Slik at vi kan komme videre, sier ordfører Gustav Kalager.

Han fikk full støtte fra formannskapet, og de vedtok enstemmig å sende Norefjell-planen ut på høring.

Klargjør de store linjene

Forslaget som sendes ut, underbygger at Krødsherad er en reiselivskommune, og det slås i planen fast at Norefjell er kommunens viktigste reisemål.

– Kommunedelplanen skal ta for seg de store linjene, og vise hvordan fjellet kan utvikles i tråd med forutsetningene det har, sier prosjektleder Ellen Anne Bye.

Hun forteller formålet med planen, også er å skape langsiktighet og forutsigbarhet i politikk og arealbruk for Norefjell.

Bygger på samarbeid

-Forslaget vi sender ut bygger på et tett samarbeid mellom kommunen, grunneierne og næringsaktørene i planområdet. Noe som har vært helt avgjørende for at vi er kommet dit vi er i dag, sier Kalager.

– Planforslaget synliggjør overfor myndighetene, at Krødsherad tar byggegrensene på fjellet på alvor. Det ved at framtidig utvikling skal skje under 1.000 meters grensen, og utenfor villreinsonen, sier Høyres Per Kristensen.

Bygdelistas Solveig Sæta, understreker at det før et endelig vedtak gjøres, også må vektlegges tydelig at kommunen ønsker et allsidig fritidstilbud i hele planområdet, slik at ikke alt vil skje i et begrenset område.

127.000 mål

Området kommunedelplanen omhandler, følger Flå grense i nord, langs Sigdals grense i vest til Vardefjell videre til Rundskogen og over fjorden til Bjertnes. Fra Sundet i Noresund følger plangrensen Krøderfjorden til Flå grense. Et område på totalt 127.000 mål.

Hele høringsforslaget legges ut fredag, og du kan da lese det i sin helhet på kommunens hjemmesider.

Artikkeltags