Mye tyder at dommen er historisk i Norge, og slikt sett kan sette presedens.

– Vi har ikke klart å finne saker der så unge personer er dømt for hensynsløs og krenkende adferd, og for å ha distribuert seksualiserte bilder av personer under 18 år på nett, sier politiadvokat Hans-Petter Aasen til Bygdeposten.

LES OGSÅ: Dømt i bedragerisak

Frivillig sex, men ...

Jenta har ifølge dommen fra tingretten frivillig utført de seksuelle handlingene. En av dem skal ha tatt seks bilder av akten.
Den unge jenta skal ifølge dommen ha samtykket til at det ble tatt bilder, men ikke til at de kunne deles med andre. Det skjedde likevel, og det må de tre guttene nå ta konsekvensen av.

– Ut ifra det vi har avdekket gjennom etterforskningen er det minst 100 personer som har fått tilsendt bildene. Hvor mange de har delt videre til, har vi ikke oversikt over, forteller lensmann Inger Væråmoen i Modum.

Hendelsen skal ha skjedd tidligere i år. Alle de fire ungdommene er knyttet til Midtfylket.

LES OGSÅ: Tiltalt for bedrageri og underslag av 12 mill.

Økte straffen

Påtalemyndigheten mente at en bot var tilstrekkelig straff. Tingretten syntes dette var for slapt, og mente at det måtte reageres strengere.

Retten sier at utgangspunktet for alle de tre guttene er ubetinget fengsel i 30 dager. De to yngste guttene slapp på grunn av sin alder unna med 30 timers samfunnsstraff. Eldstemann må sone de 30 dagene.

En skummel trend

Væråmoen og Aasen ser svært alvorlig på saken, og frykter dette er en sakstype som vil øke i omfang. De håper derfor at denne dommen kan virke avskrekkende og preventiv.

– De siste årene har det utviklet seg en trend hvor mange ungdommer har et ukritisk forhold til bilder og distribusjon av disse på nett. For oss er det viktig å gi klare signaler om at slikt kan være straffbart, sier lensmannen.

Hun oppfordrer også foreldrene til å være på vakt.

LES OGSÅ: Forlanger omkamp i lagmannsretten

Mister kontrollen

Når et bilde først er spredt på sosiale medier mister man nærmest umiddelbart kontroll på hvem som kan se det, eller lagrer det på egen maskin. Det kan få særdeles store konsekvenser både for dem som er fornærmet, men også for dem utfører handlingen.

– Handlinger som i et ungdomsmiljø kan virke som uskyldig moro, kan få svært store konsekvenser i ettertid, sier Inger Væråmoen.

– Vi er svært tilfreds med dommen. Den slår klart fast at utgangspunktet for spredning av seksualiserte bilder på sosiale medier som i denne saken er ubetinget fengselsstraff, sier politiadvokat Aasen.

LES OGSÅ: GBL-advokat gir kommunen én ukes frist

Alle anker

Forsvarerne til de to yngste guttene har gitt beskjed om at dommen blir anket.

– Straffen er langt strengere enn det påtalemyndigheten la ned påstand om. Vi anker derfor både straffeutmålingen og oppreisningskravet, sier advokat Knut Fure som representerer én av de yngste guttene.

– Min klient fikk dommen forkynt for bare et par dager siden, og det går nok mot anke fra ham også, sier advokat, Haakon Borgen som forsvarer den eldste gutten.

PFU

Denne artikkelen har vært klaget inn for Pressens faglige utvalg (PFU).

Utvalget konkluderte med at Bygdeposten har brutt god presseskikk på Vær Varsom-plakatens punkter 4.1, om å utvise omtanke i innhold og presentasjon, punkt 4.3, om å vise respekt for privatliv, og punkt 4.8, om å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for omtalte barn og unge.