– Det er bra at Trine Skei Grande får med seg Siv Jensen på studietur til Canada. Men de vil ikke lære noe annet der enn det andre har visst lenge, sier Eirin Sund til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Ifølge VG har Venstre og Frp inngått et klimaforlik, og skal se nærmere på hvordan det grønne skiftet er gjennomført i Canada.

– Gledelig utvikling

Eirin Sund synes det er gledelig at både Siv Jensen og nestleder Per Sandberg har begynt på en helomvending i klimapolitikken.

– At de nå tar innover seg det alle andre har skjønt, er gledelig. Venstre er oppriktig opptatt av klima. At de tar på seg jobben med å oppdra og belære Frp er fint. Men de kunne også kommet til oss i stedet. Da hadde de fått en bedre klimapolitikk enn den regjeringen fører, sier Eirin Sund.

Parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad er langt mer skeptisk til prosjektet.

Risikoprosjekt

– Venstre og Frp sammen er en livsfarlig kombinasjon. Da får vi både avgifter og en skattepolitikk som ikke skjeler til verken geografisk eller sosial fordeling, mener Marit Arnstad.

Hun viser både til plastposeavgiften som ble reversert og flyseteavgiften som dårlige erfaringer av et slikt samarbeid.

– Det som må til for å få ned klimautslippene er en mulighet til å ta gode valg og en teknologisk utvikling. Ikke fiskale avgifter, sier Marit Arnstad til ANB.

Både Sund og Arnstad reagerer på tidspunktet for de to partiledernes studietur.

– Nå har vi nettopp hatt en stor skattereform som det er blitt bred enighet om. Så skal plutselig to av partiene alene reise til Canada for å snu opp ned på det hele igjen, kommenterer Sp-politikeren.

– Det er litt typisk måten regjeringen jobber på. Men så er det heller ikke noe spesielt ved oppsiktsvekkende med denne turen. Det ligger ikke noe i Canada som ingen har visst om tidligere, mener Eirin Sund.

Nyttig å lære

– Det er nyttig å lære av dem som har erfaringer med dette, sier statssekretær i Finansdepartementet, Jørgen Næsje (Frp) til ANB.

– I budsjettavtalen ble samarbeidspartiene enige om at det i statsbudsjettet for 2017 skal fremmes forslag om et grønt skatteskifte som en del av oppfølgningen av innstillingen fra Grønn skattekommisjon. Det burde derfor ikke overraske stortingsrepresentantene fra Ap og Sp at vi jobber med dette nå, sier Næsje. 

– Jeg mener det er nyttig å lære av dem som har erfaringer med dette, før vi fremmer forslag i statsbudsjettet, slik Stortinget har bedt regjeringen om å gjøre, legger han til.

 – Frp vil vri skatter og avgifter slik at det lønner seg å velge miljøvennlig uten at det blir en ekstra skattebyrde for folk flest. Skattetrykket mener vi er høyt nok fra før, sier statssekretæren. (ANB)

At Venstre tar på seg jobben med å oppdra og belære Frp er fint.

Eirin Sund, stortingsrepresentant (Ap)