Rundkjøring ved Vikersund kan gi vekst og nye arbeidsplasser

Olav Skinnes foreslår å omgå riksvei 35 og heller bygge ny avkjøring til næringstomter i Vikersund nord fra Fylkesvei 280.