Stortingsbesøk i august – nå er bedriften konkurs

I fjor høst drømte selskapet om offentlig støtte til miljørettete tiltak. 28. mai skal selskapet konkursbehandles i tingretten.