Nye styremedlemmer, godkjente årsregnskap og selskap som legger ned driften

Brønnøysundregistrene har også i dag nyheter om lokalt næringsliv